Svarv

Vi representerar XYZ Prototrack så kallade Teach-In svarvar. Svarvar och fräsmaskiner med ProtoTRAK CNC styrsystem är utvecklade för enstycks- och småserietillverkarens speciella behov. Genom att drastiskt minska tiden att ställa om mellan jobben, minskar också den i särklass största kostnaden.

Supportsvarvar med hög kvalitet till rimliga priser ! Då vill vi presentera ZMM-Slieven eller, som de tidigare kallades BULMAK.

CU630RD 170 slx-555-open-hq1 170
Takisawa-tmm200m1 CU1600RD